Knowledge

เนื้อหาบทความต่างๆ ทางเว็บไซต์ ต้องการให้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายวิศวกรรม หากเนื้อหาส่วนไหนที่ท่านมีข้อทักท้วงหรือเป็นเนื้อหาที่ต้องการอัพเดทข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน สามารถส่งข้อมูลแจ้งมาได้ที่ อีเมล์ tenshocompany@gmail.com

ความแตกต่างโลจิสติกส์ (Logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) คืออะไร ?

ความแตกต่างโลจิสติกส์ (Logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) คืออะไร ?

โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค เรียกอีกอย่างว่า...

read more
12 วิธีเป็นนักจัดซื้อที่ดี

12 วิธีเป็นนักจัดซื้อที่ดี

คุณสมบัติของนักจัดซื้อที่ดีพึงมี ซื่อสัตย์และโปร่งใสข้อนี้ยกให้เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรก อย่างที่เราเคยได้ยิน และสงสัยมาเป็นประจำจากข่าวที่อ่านตามหนังสือพิมพ์ โครงการของรัฐ การประมูลงานต่างๆทัศนคติที่คนส่วนใหญ่มองมาที่ฝ่ายจัดซื้อ สงสัยก่อนเลยอันดับแรก คือโกง รึเปล่าวะ...

read more
ความแตกต่างจัดซื้อ (Purchasing) กับ จัดหา (Procurement) ต่างกันอย่างไร ?

ความแตกต่างจัดซื้อ (Purchasing) กับ จัดหา (Procurement) ต่างกันอย่างไร ?

จัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน Supply Chain และทำหน้าที่ในการประสานงานในด้านการไหลของข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้ขายวัตถุดิบ...

read more
มาตรฐานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

มาตรฐานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

การจัดซื้อที่ยั่งยืนสามารถสามารถช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และธุรกิจได้ และมาตรฐานสากลของไอเอสโอ “ISO 20400 การจัดซื้ออย่างยั่งยืน” เพิ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้...

read more
ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (Responsibility Of Purchasing Section)

ความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อ (Responsibility Of Purchasing Section)

การจัดซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในการผลิตและการดำเนินงานของธุรกิจเป็นภาระกิจ ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในช่วงหนึ่งๆ จะเกี่ยวพันกับการจัดซื้อหลายๆ รายการ  แต่ละรายมีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติ ราคา จำนวน แหล่งขาย การปฏิบัติการจัดซื้อมีหลายขั้นตอน...

read more
จัดซื้ออย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐาน ISO 20400

จัดซื้ออย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐาน ISO 20400

การดำเนินธุรกิจของบริษัทห้างร้านต่างๆ ย่อมต้องการสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า  อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจสามารถส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป ทำให้โลกของเราต้องมีเป้าหมายในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)...

read more
การจัดซื้อและวางแผนการจัดซื้อ

การจัดซื้อและวางแผนการจัดซื้อ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมักจะจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบโดยเจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้จัดการมากกว่าการให้พนักงานมีอำนาจในการจัดซื้อ...

read more
ปัญหาสำคัญของงาน Purchasing ที่นักจัดซื้อควรรู้

ปัญหาสำคัญของงาน Purchasing ที่นักจัดซื้อควรรู้

ทุกสายงานอาชีพต้องเจอกับอุปสรรคในการทำงานกันอย่างแน่นอน ยิ่งในส่วนงานของการจัดซื้อ ต้องเจอทั้งเอกสารที่เยอะ และการติดต่อซื้อขายที่ผิดพลาด วันนี้เราจะมาดูแวดวงการทำงานในอาชีพจัดซื้อ ว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เราจะต้องพึงระวังไว้บ้าง 1.ไม่มี Forecast...

read more
7 ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 กับ Procurement และ Supply Chain

7 ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 กับ Procurement และ Supply Chain

หลายปีที่ผ่านมาบริษัทต่างๆ เน้นเรื่องการประหยัดต้นทุนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ จะเน้นการประหยัดจากต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าบริการ และการขนส่งสินค้า ซึ่งทุกวันนี้กระบวนการทำงานต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องมาจากกฎระเบียบด้านกฎหมาย...

read more
ท่านสามารถติดต่อทีมงานได้ทันที